đm!!! #vexauvl
#iminafuckingbadmood
boring day!!
đéo có ý chí gì hết chán vl
tình hình là sắp phải hút thuốc giải sầu rồi :(
gudmorning #afterlight #kitcam #ugly #boy
#freaky #boy #sketch #vexauvl
#boy #feel #bad …
#keep #hoping #keep #dreaming
#smoke #cigarette #tabac #hand #sketch mỗi ngày một bức vẽ, mong sẽ thạo tay đủ trình vẽ mấy cái sticker